Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Su Ayak İzi Raporlama Danışmanlığı

Son dönemlerde hepimizin belirgin bir şekilde etkilerini hissettiği iklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı, su kaynaklarının yanlış yönetimi, aşırı su çekimleri gibi etkiler; yaşamımızın temeli olan su kaynakları üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Yaşanan bütün tehditler ve gelecekte su kaynaklarının korunmasına yönelik çıkarılacak mevzuatlara karşın hazırlıklı olunabilmesi adına ISO 14046 Su Ayak İzi standardı, su ayak izi hesabı ve su ayak izi azaltım yöntemleri büyük bir önem kazanmıştır.

ISO 14046 Standardı kapsamlı bir çevresel değerlendirmenin parçası olarak su ayak izi değerlendirmesinin yürütülmesi ve raporlanması için ilkeler, gereksinimler ve kılavuzluk sağlamaktadır. Bu standart doğrultusunda; ilkeler, metodolojik çerçeve, raporlama ve kritik inceleme aşamaları gerçekleştirilerek organizasyona, ürüne veya kuruluşa yönelik yaşam döngüsü sınırları dikkate alınarak su ayak izi değerlendirmesi sağlanmaktadır.

TS EN ISO 14046 standardının içeriği;

 • Kapsam
 • Normatif Referanslar
 • Terimler ve Tanımlar
 • İlkeler
 • Metodolojik Çerçeve
 • Raporlama
 • Kritik İnceleme

barındırmaktadır

Standart içerisinde yer alan başlıklar, meşakkatli bir veri toplama ve hesaplama süreci gerektirmektedir. Bu sebeple disiplinli bir çalışma süreci gerektirmektedir.

Ayrıca ilgili standart normatif referans olarak TS EN ISO 14044 : 2006 – Hayat Boyu Değerlendirme standardına atıfta bulunmakta olup bu doğrultuda life cycle assessment (LCA) (yaşam döngüsü değerlendirmesi) uygulamaları kapsamında yapılacak olan bir dizi işlemi gerektirmektedir.

Bu doğrultuda Sinerji Çevre olarak;

 • Amaç ve Kapsam Tanımı
 • Su Ayak İzi Envanter Analizi        
 • Su Ayal İzi Etki Değerlendirmesi
 • Sonuçların Yorumlanması

konularında hizmet vermekteyiz.

Siz de ilgili standart uyarınca Su Ayak İzi konusundaki tecrübelerimizden yararlanabilir, “Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler” için bizlere ulaşabilirsiniz.