Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” Ek-1 listesinde yer alan tesislerin faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması iş ve işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Yönetmelik kapsamında uzman sera gazı danışmanlarımız,

 • Faaliyetler Sonucu Oluşan Emisyonların Kaynak ve Kaynak Akışlarının Tespiti
 • Sera Gazı İzleme Planlarının hazırlanması
 • Faaliyet Verilerinin Toplanması
 • İç Tetkik Çalışmalarının Yapılması
 • Risk Değerlendirmesi
 • Sera Gazı Emisyon Faktörlerinin belirlenmesi
 • Belirsizlik Değerlendirmesi Çalışmaları
 • 3’ er Aylık Periyotlarda Saha Denetimleri İle İzlemelerin Denetlenmesi
 • Sera Gazı Emisyon Hesaplamalarının Yapılması
 • Doğrulama Çalışmalarına Katılım Sağlanması
 • İyileştirme Raporlarının Hazırlanması

Konularında hizmet vermektedir.