Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

21.12.2019 tarih ve 30958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ 8. maddesinin 2. fıkrasına göre motor yağı değişimi yapan işletmeler yönetmeliğe uygun atık depolama alanı kurmakla, ‘Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ almakla, bakanlık sistemine düzenli şekilde ilgili bildirimleri yapmakla yükümlü kılınmışlardır.

Bu kapsamda işletmenizde, mevzuat şartlarını sağlayan bir atık depolama alanı oluşturulmalı, atık yönetim sistemi kurulmalı, endüstriyel atık yönetim planı hazırlanmalı, bakanlığın çevrim içi sistemine kaydolarak bildirimlerini yapmalı ve diğer gereklilikler yerine getirilmelidir.

Aynı yönetmeliğine göre 01.01.2021 tarihine kadar motor yağı değişimi yapılan tüm işletmeler 5 yıl geçerliliği bulunan ‘Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesinin’ alınması gerekmektedir.