Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi Danışmanlığı

23.06.2017 tarih ve 30105 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde (madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşikleri şeklinde tanımlanmaktadır) üreten ya da ithal eden firmalar, yönetmelik kapsamına giren ürettikleri ya da ithal ettikleri kimyasal maddelerin kayıtlarını EÇBS üzerinde yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden kaydettirmelidir.

Yönetmelik kapsamında yer alan ön-Madde Bilgisi Değişim Forumları (ön-MBDF) kayıt ettirenler tarafından (kayıt ettiren: bir madde için kayıt başvurusu yapan, maddenin imalatçısı ya da ithalatçısı veya eşyanın üreticisi ya da ithalatçısı şeklinde tanımlanır) 31.12.2020 tarihine kadar yönetmelik kapsamındaki gerekli bilgiler ile Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden yaptırılması gerekmektedir. İlgili maddelerin kesin kayıtları ise 01.01.2021 ile 31.12.2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kapsamlı ve ortak disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren bu yönetmelik doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler için bize ulaşın.