Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Green Airport Projesi Danışmanlığı

Ülkemiz havaalanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların faaliyetleri sırasında çevreye verilen zararın tespiti, azaltılması ve mümkünse tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan bu proje, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılmış ve hemen hemen tüm havaalanlarının katılımı ile her geçen yıl daha da sağlam temellere oturmaya başlamıştır.

Havaalanı İşletmecisi, Terminal İşletmecisi, Yer Hizmetleri Kuruluşları, Bakım Kuruluşları, İkram Kuruluşları ve İhrakiye Kuruluşları proje kapsamında değerlendirilmekte olup; kafeterya, büfe, meteoroloji ve Ptt büroları vb. kapsam dışında tutulmaktadır.

Proje iki aşamadan oluşmaktadır.

Sektörel Kriterler: SHGM tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kurum/kuruluşların mevzuat uyumluluğu sağlanmalıdır. Sektörel Kriterler kapsamında;

  • Atık Yönetim Sistemi kurulmalı,
  • Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli izin veya muafiyetler alınmalı,
  • Çevre Boyutlarını Gösterir Vaziyet Planı hazırlanmalı,
  • Atık Yönetim Planı ve Hedef Atık Çizelgesi oluşturulmalı,
  • Atık Kayıt Çizelgesi ile atıklar kayıt altına alınmalı,
  • Kimyasal Envanter Listesi SHGM formatında hazırlanmalıdır.

Sera Gazları: Kurum/kuruluşların faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazları doğrudan ölçüme dayalı bir yaklaşım yerine hesaplamaya dayalı olarak belirlenir. Hesaplama metodolojileri genellikle sera gazı programları (Ör. GHG Protokol (Greenhouse Gas Protocol), IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change (2006)) tarafından tarif edilmektedir. Hesaplamalar neticesinde ISO 14064-1 Standardı kapsamında Sera Gazı Hesaplama Raporu hazırlanmalıdır. Ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

  • Sera Gazı Yönetim Planı,
  • Faaliyet Veri İzleme Planı,
  • Denetim Soru Formu,
  • Doğruluk Kontrol Listesi hazırlanmalı ve güncelliği sağlanmalıdır.

Projeye başvurmak isteyen kurum/kuruluşlar her yıl Nisan ayının sonuna kadar hazırlıklarını tamamlayıp TSE tarafından oluşturulan portal üzerinden başvuru yapmalıdır.

Yapılan başvurulara istinaden kurum/kuruluşlar her yıl TSE tarafından denetlenerek Sera Gazı ve Sektörel Kriterler uygunlukları kontrol edilir. Uygun bulunan kurum/kuruluşlar ‘Yeşil Kuruluş (Green Company)’ unvanı almaya hak kazanır ve temdit ücretlerinde %20’lik indirim uygulanır.

Havaalanı sınırları içerisinde bulunan ve projeye tabi kurum/kuruluşların tamamının Yeşil Kuruluş unvanı alması durumunda o havaalanı ‘Yeşil Havaalanı (Green Airport)’ unvanı alır ve tüm Yeşil Kuruluşlar %50 indirim hakkı kazanır.

Projenin başladığı yıllardan bu yana firmamız, Green Airport Projesi kapsamında alanında öncü olup, bu konuda Türkiye’nin dört bir yanında bunulan havaalanlarındaki kurum/kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermiş ve vermeye devam etmektedir.