Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
GEKAP

GEKAP nedir? Günümüzde sanayinin, teknolojinin ve tıbbın gelişimi ve nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber tüketim ihtiyaçlarımız da artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için her geçen gün üretilen ürün sayısı da artmaktadır. Ürünlerin tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için de hepimizin bildiği üzere çeşitli ambalajlar kullanılmaktadır. Maalesef bu ambalajların çoğu, ürünü teslim aldıktan sonra ihtiyaç duyulmamakta ve atık durumuna geçmektedir. Aynı şekilde ürünler de kullanım ömürleri tamamlandığında atık olarak tanımlanmaktadır.

Bazı atıklar değerlidir, özellikle ambalaj atıkları. Çünkü sıfırdan bir plastik ambalaj üretmek için ham petrole, kağıt ambalaj üretmek için selüloza, ahşap ambalaj üretmek için ağaca, cam ambalaj üretmek için silika kuma ihtiyaç duyulmakta iken ambalajları kendi malzemelerinin geri kazanılmasıyla tekrar üretmek ya da mevcut hallerinde temizleyerek tekrar kullanmak daha ekonomik ve pratiktir.

Günümüzde üretilerek (ya da ithal edilerek) piyasaya sürülen bazı ürünlerin (örneğin: araç, otobüs veya iş makinası lastikleri, akümülatörler, piller, bitkisel ve madeni yağlar, elektronik eşyalar ve ilaçlar) ve ambalajların çevreye zarar vermeden piyasadan toplanması, kirleten öder ilkesini temel almaktadır.

Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler ile ilgili 31.12.2019 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik, 30995 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği yükümlülüğü bulunan firmalar her ayın son günü 23:29’a kadar, bir önceki ay verilerine göre geri kazanım katılım paylarını beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler.

Beyan işlemleri sırasında ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000,00 Türk Lirası’ndan fazla olan işletmelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler 2872 sayılı kapsamda tanımlanan Çevre Görevlisi tarafından incelenip onaylanır.” ifadeye göre her beyanını çevre görevlisi inceleyip onaylamalıdır.

Bu kapsamda firmanızın yönetmelik gereği herhangi bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığını, bulunması halinde gerekli iş ve işlemleri sizlerin adına yürütmekte, GEKAP envanterinizi belirlemekte, bildirim ve beyannamelerinizi inceleyip onaylayabilmekteyiz.