Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık Yönetimi ile ilgili mevzuat kapsamında Sinerji Çevre Danışmanlık Firması hizmet verdiği işletmelerde;

 1. İşletmelerden oluşması muhtemel atıklar için gerekli fizibilite çalışmaları yapılması;
 • İlgili Yönetmelik şartlarına uygun bir atık alanı projesinin hazırlanması,
 • Atık alanının kurulumunun sağlanması,
 • Kurulumu sağlanarak kullanıma hazır hale getirilen atık alanında levhalandırma çalışmaları yapılarak alanın kullanıma hazır hale getirilmesi,
 1. İşletmelerden oluşan / oluşması muhtemel tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj ve hurda nitelikli atıkların oluşum noktalarının belirlenmesi;
 • Kaynağında ayrıştırma noktalarının oluşturulması,
 • İlgili personellere gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Her ay düzenli olarak yapılan saha ziyaretlerinde gerekli kontrollerin yapılması ve uygunsuzluk ile karşılaşılması halinde ilgili personellere bilinçlendirme alışmaları yapılarak atıkların daha verimli şekilde toplanmasının sağlanması,
 1. 1. ve 2. Maddelerde belirtilen tüm hususların yerine getirilmesine istinaden her biri alanında uzman kadromuz tarafından Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak Valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulmaktadır. Planın sunulmasından onay sürecine kadar geçen her aşamada personellerimiz gerekli takipleri yaparak 3 yıl geçerliliği olan Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay yazısı alınmaktadır. Tüm bu süreçler neticesinde;
 • Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması,
 • Atık oluşumunun azaltılması,
 • Atıkların yeniden kullanımı,
 • Geri dönüşümü ve/veya geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması,

ve atık yönetiminin sağlanması amaçlanmaktadır.