Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olarak tanımlanmaktadır.

İşletmeler, herhangi bir projeye başlamadan önce ya da mevcut işletmelerinde kapasite artışı tasarladıklarında mevcut ÇED Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yeralan işletmeler için yetkilendirilmiş bir kuruluşa ÇED Raporu Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmeler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmakla yükümlüdürler.Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan faaliyetler için de ÇED Kapsam Dışı görüşü alınması gerekmektedir. Bu kapsamdaki taleplerinizde Sinerji Çevre Danışmanlık şirketi çözüm ortağınızdır.