Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Atık Alanı Projelendirme ve İnşaası

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9 (b) bendinde atıkları ayrı toplamak ve geçici depolamak atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülüğü olarak bildirilmiştir.

Bu kapsamda atık geçici depolama alanları,

  • Tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj ve tıbbi atıkların özelliklerine göre sınıflandırılarak ayrı ayrı depolanabileceği,
  • Geçirimsiz zemin üzerinde dört tarafı kapalı ve üzeri meteorolojik şartlardan etkilenmeyecek şekilde örtülmüş,
  • İl Çevre Müdürlükleri bakanlık personelleri tarafından talep edilen standartlarda,

Firmamız uzman personelleri tarafından yerinde yapılan fizibilite sonrasında projelendirilerek anahtar teslim inşa edilmektedir.

Atık alanlarında ayrıca talep edilmesi durumunda,

  • Atık türlerine göre konteynırlar,
  • Mevzuat kapsamında istenilen tabelalar,
  • Acil durum kitleri,
  • Yangın söndürme ekipmanları,
  • Sızdırmaz tavalar temin edilerek anında kullanılabilir hale getirilmektedir.